KDP consultants

bedrijvenkenners in praktijk

Kwaliteit
Veiligheid
Arbo

VCU
Terug
Veiligheid Checklist Uitzendorganisaties - VCU

VCU is vooral bedoeld voor een uitzendorganisatie die personeel beschikbaar stelt/detacheert aan VCA gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving. VCU certificering is een voorwaarde voor het verkrijgen van opdrachten. Met de praktische aanpak van KDP stelt u uw belangen veilig.
· Controle afspraken met inlener.
· Ongevallen met verzuim
· Gezondheidszorg
· Risico-inventarisatie en -evaluatie
· Documentenbeheer
· Overlegmomenten
· Interne functieomschrijving
· MVK ondersteuning

De vereisten voor het certificaat zijn:
· Voldoen aan de “must” vragen en
· Het systeem moet aantoonbaar ingevoerd zijn
· De cursus VCU Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden.


Geďnteresseerd?
Voor invoering van het VCU systeem in uw organisatie, of voor meer informatie,  kunt u contact opnemen met   KDP. Want wij nemen u ook deze zorg uit handen.
0226-411820
06-53744866


Verschil VCA en VCU
VCU is bedoeld voor organisaties die medewerkers uitzenden waarbij sprake is van overdracht van hiërarchisch gezag, met andere woorden: de inlener wordt de baas. Als u medewerkers beschikbaar stelt zonder overdracht van gezag dan komt u in aanmerking voor VCA.

De praktijk
De uitzendkracht staat centraal bij VCU. Er moeten een aantal maatregelen getroffen worden om de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht zoveel mogelijk veilig te stellen. Ongetwijfeld heeft u al een aantal maatregelen getroffen, maar zijn ze nog niet in procedures weergegeven. De adviseur van KDP maakt het VCU handboel met de benodigde procedures en bespreekt met u welke maatregelen er nog getroffen moeten worden. Is dat in orde dan wordt er gecertificeerd.

De inhoud van het VCA  traject.
Afhankelijk van de eigen inzet en het nakomen van het van tevoren vastgelegde stappenplan kan het VCU traject in circa 4 maanden in uw organisatie worden ingevoerd. Certificering wordt aangevraagd als het systeem in uw bedrijf is ingeburgerd. Het traject omvat ondermeer de volgende stappen:
· Beschrijving van de organisatie.
· VG beleid, doelstellingen en jaaractieplan