KDP consultants

bedrijvenkenners in praktijk

Kwaliteit
Veiligheid
Arbo

VCA
Terug
Veiligheid Checklist Aannemers - VCA

Veiligheid op en rond de werkplek staat hoog op de agenda bij elk zich zelf respecterend bedrijf. Er speelt bovendien een zakelijk belang. Vaak is VCA certificering  (Veiligheid Checklist Aannemers) een voorwaarde voor het verkrijgen van opdrachten. met de praktische aanpak van KDP stelt u uw belangen veilig.
Doelmatig
Veilig werken is een bewustzijnswordingsproces. Dat is het uitgangspunt om het VCA systeem bij u in te voeren. Niet alleen het maken van procedures om veilig te werken hoort daarbij, maar iedereen binnen het bedrijf zal actief moeten meewerken om de missie te laten slagen. 

Theorie en praktijk
De start van een VCA traject is simpel. Eerst moet de keus worden gemaakt tussen VCA* (één ster) of
VCA ** (twee sterren), ofwel, bent u hoofd- of onderaannemer en hoeveel medewerkers heeft u. Vervolgens wordt er een VCA handboek gemaakt. De adviseur van KDP neemt u die zorg uit handen. Snel daarna worden uw mensen bij het VCA systeem betrokken. Werkplekinspecties en veiligheidsbijeenkomsten (toolboxmeetings) worden direkt opgestart. Veiligheidstaken worden verdeeld en al snel is iedereen in uw bedrijf bewust van het feit, dat door veilig werken de pensioengerechtigde leeftijd op een gezonde manier kan worden gehaald.


De inhoud van het VCA  traject.
Afhankelijk van de eigen inzet en het nakomen van het van tevoren vastgelegde stappenplan kan het VCA traject in circa 4 maanden in uw bedrijf worden ingevoerd. Certificering wordt aangevraagd als het systeem in uw bedrijf is ingeburgerd. Het traject omvat ondermeer de volgende stappen:
· VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) beleidsverklaring.
· VGM vakgerichte certificaten
· Veiligheidsvoorschriften bij indiensttreding
· Veiligheidsinstructie regels en voorschriften
· Werkplekinspecties
· Systeem periodieke keuring van middelen
· Registratie van keuringen
· Identificatie van gekeurde middelen
· Procedure bij ongeval/incident
· Persoonlijke beschermingsmiddelen
· Houden van toolbox (VGM) bijeenkomsten
· Invoering veiligheidssysteem
· Management betrokkenheid (VCA**)
· Beoordeling Direct Leidinggevenden (VCA**)
· MVK ondersteuning

De vereisten voor het certificaat zijn:
· Voldoen aan de “must” vragen en
· Het realiseren van een beperkte ongevalfrequentie
· Het systeem moet aantoonbaar minstens
  3 maanden ingevoerd zijn
· De cursus Basisveiligheid voor de medewerkers en ‘Veiligheid voor Leidinggevenden’ voor leidinggevenden.


Geïnteresseerd?
Voor invoering van het VCA systeem in uw bedrijf, of voor meer informatie,  kunt u contact opnemen met   KDP. Want wij nemen u ook deze zorg uit handen.
0226-411820
06-53744866