KDP consultants

bedrijvenkenners in praktijk

Kwaliteit
Veiligheid
Arbo

ISO
Terug
ISO 9001:2000

Kwaliteit is geen statisch gegeven, maar een dynamisch proces, gericht op voortdurende verbetering. Het toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem behoort een strategische beslissing van een organisatie te zijn. De klant is kritisch en verwacht nu eenmaal kwaliteit. Laat dus zien wat u met kwaliteit bedoelt.
Doelmatig
Kwaliteit leveren is gericht op voortdurende verbetering van producten, diensten, maar ook van (interne ) processen. Kwaliteit moet meetbaar zijn. Leren van fouten en mogelijke fouten voorkomen.

Theorie en praktijk
De start van een ISO systeem is simpel. Wat wordt er gecertificeerd en wat niet? Vervolgens dienen alle betrokkenen te begrijpen wat er van hen verlangd wordt, m.a.w. het begrijpen van en voldoen aan de eisen.
Vervolgens moeten processen in kaart worden gebracht, kort en duidelijk. KDP kiest voor een schematische en duidelijke opzet:
INPUT - PROCES - OUTPUT
In de praktijk worden regelmatig vragen gesteld als:
“Zijn we nog wel goed bezig”
“Hoe denken klanten over ons”
“Moeten we dingen verbeteren, en zo ja, hoe”
Behalve de jaarlijkse audits door een certificerende instelling, vinden er ook interne audits plaats.

De inhoud van het ISO  traject.
Afhankelijk van de eigen inzet en het nakomen van het van tevoren vastgelegde stappenplan kan het ISO traject in circa 5 maanden in uw organisatie worden ingevoerd. Certificering wordt aangevraagd als het systeem bij uw
· Betrokkenheid van de directie
· Doelstellingen
· Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie
· Management van middelen
· Personeel
· Klantgericht
· Eisen aan diensten en producten
· Inkoop
· beheersing van apparatuur
· Correctieve en preventieve maatregelen
· Klanttevredenheid
· Interne audit


Certificering
Nadat het ISO systeem is geďmplementeerd, kan de certificering plaatsvinden. KDP kan u behulpzaam zijn bij het selecteren van een geschikte certificerende instelling (CI). 

Geďnteresseerd?
Voor invoering van het ISO 9001:2000 systeem in uw organisatie kunt u contact opnemen met   Cor van der Sluis van KDP consultants. Want wij nemen u ook deze zorg uit handen.
0226-411820 of 06-53744866