KDP consultants

bedrijvenkenners in praktijk

Kwaliteit
Veiligheid
Arbo

Onze zorg ............. uw oplossing
Home
ISO
VCA
VCU
HKZ
Cursusplanning
Nieuwsbrief
Contact
Of u nu huizen bouwt, straten aanlegt of mensen uitzendt….uw klant verwacht van u ‘kwaliteit.’ U moet nakomen wat u uw klant beloofd heeft.  Bovendien verwacht uw klant dat u het werk veilig uitvoert en dat u rekening houdt met de gezondheid en veiligheid van iedereen die bij het werk betrokken is. Tot slot dient u ook rekening te houden met de milieuaspecten.
Veilig en gezond werken is  bovendien in de ARBO wet vastgelegd.

Steeds meer ondernemers willen laten zien dat zij kwaliteit leveren  en veilig werken. Zij kiezen ervoor om een kwaliteit- of veiligheidszorgsysteem op te zetten en in te voeren in hun bedrijf. Daarbij komen zij valkuilen tegen, zoals veel papier en hoge kosten. Ondernemers en hun medewerkers zitten daar niet op te wachten.

KDP consultants begrijpt dat en zorgt voor een praktijkgericht kwaliteits- en/of veiligheidszorgsysteem met zo weinig mogelijk papierwerk. Wij vertellen u bovendien vooraf wat onze begeleiding kost...een geruststellende gedachte.

Kwaliteit en veiligheid is geen statisch gegeven, maar een dynamisch proces, gericht op voortdurende verbetering. Het toepassen van een kwaliteit- en veiligheidszorgsysteem behoort een strategische beslissing van een organisatie te zijn. ISO 9001 en VCA zijn de meest bekenden systemen, maar daarnaast zijn er branchegerichte kwaliteit- en veiligheidszorgsystemen, zoals:
· ISO 14001 (milieu)

· VCU (uitzendorganisaties)
· ZKN keurmerk (zelfstandige klinieken)
· Taxi Keurmerk
· OHSAS 18001 (veiligheidsmanagement)

· HKZ (zorg sector)
· Beoordelingsrichtlijnen (montage, afbouw, asbest, installatietechniek, baggerwerk, grondstromen)
· KOMO proces certificaten


Laat dus zien wat u met kwaliteit en veiligheid bedoelt!

KDP consultants neemt u deze zorg graag uit handen en zorgt voor een praktijkgericht systeem.

Een aantal kwaliteit- en veiligheidszorgsystemen eisen aanvullende opleidingen voor u en/of uw medewerkers. Denk daarbij aan:
· VCA - BAS en VOL
· VCU - VIL
· BHV en updates
· Heftruck
· Hijsmiddelen

.Interne audits

Laat ook dat onze zorg zijn.
Ook een in-company cursus, zelfs voor een paar medewerkers, is snel door ons te organiseren, inclusief examen of eindtoets en certificaat.De ARBO wet vereist van u -als ondernemer- dat u de risico’s voor ongevallen, gezondheid en milieu beschrijft. KDP consultants maakt een duidelijke risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) voor u met een overzichtelijk plan van aanpak. Wij laten de RI&E beoordelen door een gecertificeerde Arbodienst.

Nadat uw bedrijf door een certificerende instelling is gecertificeerd kunnen wij contact met elkaar houden. Met het door KDP consultants ontwikkelde onderhoudscontract kunnen wij zorgen dat uw kwaliteit- en veiligheidszorgsysteem goed blijft werken. Interne audits, toolboxmeetings, werkplekinspecties……KDP consultants voert het graag voor u uit.

Geďnteresseerd?

Maak een afspraak met Cor van der Sluis - 06-53744866